Přeskočit na obsah

Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje

Hlavním cílem poskytnutí dotací z DT Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje 2022 je podpora činnosti mikroregionálních uskupení na území regionu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 23. 5. 2022 do 3. 6. 2022, 12:00:00,

Příjemci podpory:

 • Mikroregion se sídlem na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podmínky podpory/Uznatelné výdaje akce: 
  • Dotace PK je určena na realizaci akce mikroregionu, která je INTEGROVANÁ, tj. přesahuje možnosti, potřeby a dosah jedné obce mikroregionu. Dotaci z DT IA MR PK 2022 nelze žádat/poskytnout na akci, u níž nebude zřejmá integrita ve smyslu slova „propojenost v rámci mikroregionu“ (že jednotlivé členy mikroregionu nebude akce propojovat např. společným užíváním). Akce musí být realizovaná v území venkovského charakteru a musí být společně financovaná, realizovaná a její výsledek společně užívaný.
  • Dotace PK z DT IA MR PK 2022 je určena na pořízení, stavební úpravy, opravu nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (movitého i nemovitého charakteru) žadatele s výjimkou drobného hmotného majetku tj. pouze dlouhodobého hmotného majetku žádajícího mikroregionu (nikoliv např. majetku některé z členských obcí mikroregionu). Inspirativní výčet příkladů akcí viz příloha Pravidel — Příklady podpory.
  • Do předkládané integrované akce musí být zapojena minimálně 1/5 obcí PK z celkového počtu členských obcí mikroregionu, avšak nejméně 3 obce (pozn.: zaokrouhluje se směrem nahoru).
  • Dotaci z DT IA MR PK 2022 lze poskytnout jako investiční nebo neinvestiční.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků pro tento dotační titul v roce 2022 je 5 milionů Kč.
 • Dotace se poskytuje ve výši 50 tis. Kč — 1 mil. Kč.
 • Dotace může být poskytnuta (lze žádat o dotaci pouze) do výše 70 % celkových nákladů akce.

Specifikace a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat v rámci dotačního titulu vždy pouze 1 žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru