Přeskočit na obsah

INTERREG SK-CZ/2023/2 — Kultura

Finanční podpora v rámci této výzvy je určena na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 26. 4. 2023 do 15. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou: organizační složka státu a příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu, školy a školská zařízení, veřejné vysoké školy a výzkumné organizace, veřejně prospěšná činnost, obce a jejich příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, kraje a jejich příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Posílení role kultury a udržitelného cestovního ruchu v oblasti hospodářského rozvoje, sociálního začlenění a sociální inovace v přeshraničním území. 
  • Zachování a obnova kulturního a přírodního dědictví.
  • Spolupráce a výměna zkušeností při vytváření a propagaci komplexních produktů cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 25 840 000 EUR.
 • Minimální výška příspěvku z z EFRR na projekt činí 50 000 EUR.
 • Maximální výška příspěvku z z EFRR na projekt: bez omezení.
 • Projekty budou financovány ze zdrojů EU až do výše 80 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Maximální doba uskutečnění projektu je stanovena na 24 měsíců.
 • Oprávněným územím, ve kterém je možné realizovat projekty je celé území ČR a SR, přičemž realizace aktivit projektu a její výstupy musí mít pozitivní vliv na programové území: Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru