Přeskočit na obsah

INTERREG SK-CZ/2023/3 — Spolupráce

Finanční podpora je určena na zvyšování efektivity veřejné správy podporou právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a institucemi, zejména s ohledem na řešení právních a jiných překážek v pohraničních regionech.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 26. 4. 2023 do 15. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu a příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu, školy a školská zařízení, veřejné vysoké školy a výzkumné organizace, veřejně prospěšná činnost, obce a jejich příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, kraje a jejich příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvyšování efektivity veřejné správy podporou právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a institucemi, zejména s ohledem na řešení právních a jiných překážek v pohraničních regionech. 
  • Spolupráce veřejné správy a spolupracujících subjektů na obou stranách příhraničního území, vytváření a upevňování partnerství, snižování administrativních bariér.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 4 784 501 EUR. 
 • Minimální výška příspěvku z z EFRR na projekt činí 50 000 EUR.
 • Maximální výška příspěvku z z EFRR na projekt: bez omezení.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
  • Státní rozpočet — 5 % — 20 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Maximální doba uskutečnění projektu je stanovena na 24 měsíců.
 • Realizace projektu se v České republice týká území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru