Přeskočit na obsah

Interreg V‑A Česká republika-Polsko – Prioritní osa 3 —  Doprava – mosty

Výzva je zaměřena na zachování, případně usnadnění přeshraniční mobility.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 9. 1. 2023.
 • Datum ukončení příjmu projektových záměrů 15. 2. 2023.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 3. 2023.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.
 • Státní podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Modernizace, rekonstrukce nebo oprava přeshraničních silničních mostů.
 • Opatření se týká výlučně hraničních silničních mostů / viaduktů. Jejich rekonstrukcí se zachová, případně usnadní přeshraniční mobilita.

Forma a výše podpory:

 • Poměr financování podpory z EFRR max. 80 %.
 • Podíl ostatního spolufinancování min. 20 %.
 • Maximální a minimální výše podpory z EFRR:
  • Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 60 000 EUR.
  • Maximální částka podpory z EFRR na projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 9. 2029 (bez možnosti prodloužení).
 • Projekt musí být, až na výjimky, realizován v programovém území, které je tvořeno následujícími regiony NUTS: Severovýchod, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezsko, Moravskoslezský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru