Přeskočit na obsah

Interreg V‑A Česká republika – Polsko — PO. 4 Spolupráce institucí a komunit

Dotaci na posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb apod.) a příprava na takové situace.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 1. 3. 2021.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.
 • Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení .
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Vzdělávací instituce včetně vysokých škol.
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci.
 • Církve a náboženské spolky.

Typy podporovaných projektů:

 • Posílení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb apod.) a příprava na takové situace.
 • Přeshraniční spolupráce institucí v době uzavření hranic a v době po otevření hranic s omezenými možnostmi styku např. v oblasti mobility na trhu práce, výměny informací v rámci platných omezení na obou stranách hranice, vytváření digitálních platforem a vzájemných propojení na dálku spolupracujících subjektů apod.
 • Vytvoření plánů a postupů pro přeshraniční spolupráci institucí v případě fyzického uzavření či omezení prostupnosti hranice z důvodu náhlých a neočekávaných situací.
 • Tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat, včetně realizace společných či propojování existujících informačních systémů.
 • Posílení informovanosti lokálních komunit o aktuální situaci spojené s propustností hranice.

Forma a výše podpory:

 • Poměr spolufinancování podpory z EFRR max. 85 %.
 • Poměr národního spolufinancování min. 15 %.
 • Alokace plánované výzvy (CZV) 427 899,29 EUR.
 • Alokace výzvy připadající na podporu z EFRR 363 714,40 EUR.
 • Partneři z ČR si v případě projektů, které budou doporučeny k financování, budou moci následně požádat v rámci samostatné výzvy, o příspěvek 5 % ze státního rozpočtu ČR.
 • Maximální a minimální výše podpory z EFRR: 
  • Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 40 000,01 EUR.
  • Maximální částka podpory z EFRR na projekt není stanovena.
  • Maximální částka podpory z EFRR na partnera: 60 000 EUR.
  • Maximální částka podpory z EFRR na vedoucího partnera: 80 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován pouze na území Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
 • Zdroj informací: Prioritní osa 4

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru