Přeskočit na obsah

INTERREG V‑A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Beskydy – administrace

Výzva je určena pro správce fondů mikroprojektů v oblasti Euroregionu Beskydy. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 12. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je správce fondu mikroprojektů.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je zaměřena na posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy. 
  • Podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.
 • Projekty mohou být: 
  • A: společné (s vedoucím partnerem) – o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech projektových partnerů;
  • B: partnerské – o dotaci žádá každý z partnerů sám;
  • C: samostatné – o dotaci žádá jen jeden z partnerů.

Forma a výše podpory:

 • Fond mikroprojektů umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotace od 2 tisíc EUR.
 • V rámci prioritní osy 4 je možná podpora do 20 tisíc EUR u mikroprojektů typu B a C a 40 tisíc EUR u mikroprojektů typu A.
 • Celkové náklady mikroprojektu (tedy včetně spolufinancování) mohou být maximálně do výše dvojnásobku stanovené podpory.
 • Projekty jsou financovány do maximální výše 85 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou podpory je splnění minimálně tří kritérií spolupráce z následujících čtyř: 
  • Společná příprava projektu, společná realizace projektu, společný personál a společné financování (kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru