Přeskočit na obsah

INTERREG V‑A SK-CZ/2018/08

Finanční podpora je určena na zvýšení kvalitní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních účastníků projektu, např. v oblasti veřejné správy, vzdělávání, kulturního dědictví aj. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 27. 09. 2018.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli  jsou nestátní neziskové organizace; územní samospráva a její organizační složky; stát a organizační složky státu; organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí; zájmové sdružení právnických osob; školy a vzdělávací instituce; Evropské seskupení územní spolupráce, komory.

Typy podporovaných projektů:

 • Společné plánování, strategie a studium v přeshraničním regionu.
 • Zvyšování institucionálních kapacit a zručností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.
 • Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 993 000 EUR. 
 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 000 EUR.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 200 000 EUR.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 5 % — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen před předložením žádosti o dotaci vypracovat a předložit Žádost o aktivaci konta ve veřejné části ITMS2014+.
 • Každý projekt musí splňovat minimálně 3 z následujících kritérií spolupráce: společná příprava, realizace, personál nebo financování.
 • Maximální doba uskutečnění projektu je stanovena na 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru