Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

obrazek opzp
Share Button

Dotační program na podporu spolupráce v oblasti ochrany a rozvoje přírodního a kulturního dědictví.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do  15. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou územní samospráva a její organizační složky; stát a organizační složky státu; organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí; zájmové sdružení právnických osob; Evropské seskupení územní spolupráce, mimovládní organizace/ neziskové organizace, občanská sdružení, okrasní a krajské organizace cestovního ruchu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Typ aktivity A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
 • Typ aktivity B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddychové zóny) realizované ve formě doplňkových aktivit.
 • Typ aktivity C) Plánování, příprava a budování cyklistických cest a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturní a přírodně významných lokalit přeshraničním regionu.
 • Typ aktivity E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výška příspěvku z EFRR na jeden projekt činí: 200 000 EUR.
 • Maximální výška příspěvku z EFRR  na jeden projekt: bez omezení.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 10 % – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Oprávněným územím, ve kterém je možné realizovat projekty jsou oblasti:
  •  Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 8. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>