Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II

Finanční podpora projektů, které se zaměřují na budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy. Celková alokace je více jak 1 mld. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. 5. 2016 do 29. 9. 2017 do 15.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
 • Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.
 • Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb.
 • Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 1,033 mld.  Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace je následující: pro kraje 100 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory činí 90 % pro kraje a obce, 85 % pro organizace jimi zřizované nebo zakládané.
 • Financování formou ex-post.

Specifika a omezení:

 • Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu, nejpozději však do 31. 12. 2018 u projektů s výdaji do 15 mil. Kč a do 31. 12. 2019, v případě  projektů s celkovými výdaji nad 15 mil. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru