Přeskočit na obsah

IROP Výzva č.3 Regulační plány

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2017 14:00hod.
  • Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.

Příjemce podpory:

  • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli obce s rozšířenou působností.

Typy podporovaných projektů:

  • Zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
  • Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 % státní rozpočet — 5 %.

Specifika a omezení:

  • Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023.
  • Území realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru