Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče. Jedná se o projekty na celém území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 5. 2016 do 18. 6. 2016 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli mohou být příspěvkové organizace organizačních složek státu (OSS), organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče dle platných zákonů.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení kvality návazné péče pořízením potřebného vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 3,6 mld. Kč.
 • Minimální výše dotace není stanovena, maximální výše celkových způsobilých výdajů činí 99 mil. Kč.
 • Míra podpory dosahuje 100 % pro příspěvkové organizace OSS a  90 % pro organizace zřizované kraji/obcemi. V ostatních případech tvoří  maximální výše dotace 85 % celkových nákladů.
 • Financování formou ex post.

Specifika a omezení:

 • Poskytovatel návazné péče musí: 
  • zajišťovat péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství;
  • zajišťovat péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum;
  • mít alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru