Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Finanční podpora je zaměřena zejména jednak na výstavbu a modernizaci infrastruktury středních a vyšších odborných škol,ale také na nákup potřebného vybavení za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 6. 2016 do 18. 11. 2016 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí;
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.398/2009 Sb.);
 • nákup budov;
 • pořízení vybavení budov a učeben;
 • pořízení kompenzačních pomůcek;
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí více jak 400 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč a maximální výše dotace je 99 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory dosahuj 100 % celkových způsobilých výdajů pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy; 85 — 90 % pro ostatní žadatele.
 • Financování formou ex-post.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je na území celé ČR mimo hl. m. Prahy a mimo území tzv. sociálně vyloučených lokalit.
 • Projekt nesmí být ukončen před podáním žádosti o podporu, nejpozději však do 31. 12. 2018.
 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhjete nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru