Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 36 „Stanice integrovaného záchranného systému”

Dotace je určena na úpravy prostor stanic integrovaného záchranného systému (IZS) a na nákup vybavení. Cílem této výzvy je zajistit odolnost těchto stanic tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a zároveň byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 7. 2016 do 8. 3. 2017 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR;
 • hasičské záchranné sbory krajů;
 • Záchranný útvar HZS ČR;
 • obce, které zřizují jednotky požární ochrany;
 • Ministerstvo vnitra — Policejní prezidium ČR;
 • krajská ředitelství Policie ČR;
 • kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
 • státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Typy podporovaných projektů:

 • Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS.
 • Podpořeny budou projekty, které zajistí adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy činí více jak 2 mld. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 1 mil. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů je 300 mil. Kč na jeden projekt.
 • Maximální procentuální míra dotace činí 90 % pro kraje a obce, v případě ostatních oprávněných žadatelů budou projekty financovány až do výše 100 % celkových nákladů.
 • Forma financování ex-post.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2018 v případě projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč a nejpozději do 31. prosince 2020 v případě projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru