Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Jihomoravský kraj – Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. pro rok 2021

hand-in-hand-1686811__340
Share Button

Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zák.č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2020 do 27. 10. 2020 (1. kolo).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je:
    • registrovaná podle zákona o sociálních službách,
    • součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021, která byla schválena na 31. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 18. 6. 2020 usnesením č. 2798/20/Z31.
  • Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

  • Na základě rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje bude stanovena výše finanční podpory.

Specifika a omezení:

  • Finanční podpora se poskytuje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Období, v němž lze stanoveného účelu dosáhnout, je 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>