Přeskočit na obsah

Karlovarský kraj — Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže

Cílem programu je vytváření podmínek pro podporu škol a školských zařízení v realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže a zabezpečení finanční podpory těchto činností z rozpočtu kraje.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci je možno podávat od 7. 4. 2022 od 9.00 hod. do 14. 4. 2022 od 16.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení v územní působnosti kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program se zřizuje za účelem podpory aktivit právnických osob, vykonávajících činnost základních a středních škol na území Karlovarského kraje, v oblasti prevence rizikových typů chování žáků.
 • Oblasti a priority dotačního programu: 
  • aktivity zaměřené na specifickou primární prevenci všech typů rizikového chování,
  • aktivity zaměřené na včasnou intervenci (např. jak se chovat v online prostoru),
  • aktivity zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol,
  • adaptační pobyty žáků 1. a 6. ročníků základních škol a žáků 1. ročníků středních škol.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 500 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022, z toho 400 000 Kč na adaptační pobyty a 100 000 Kč na aktivity zaměřené na specifickou primární prevenci, včasnou intervenci, zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit nejméně 10 000 Kč.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 45 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel smí podat maximálně jednu žádost v rámci tohoto dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru