Přeskočit na obsah

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018

Program bude zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti zemědělství, rybolovu, potravinářství, vodního a lesního hospodářství, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro posílení bezpečných produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesního a vodního hospodářství a pro další rozvoj českého zemědělství a lesního hospodářství .

Příjem žádostí:

 • Od 19. 6. 2014 do 29. 8. 2014.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace – právnické osoby, které splňují podmínky definice výzkumné organizace podle Rámce a řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu.
 • Podniky – právnické i fyzické osoby, které podle Nařízení Komise vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných zdrojů.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti zemědělství, rybolovu, potravinářství, vodního a lesního hospodářství.
 • Podporu výzkumu, vedoucího k zachování trvale udržitelného zemědělství v ČR.

Forma a výše podpory:

 • Základní míra podpory nesmí přesáhnout u aplikovaného výzkumu 50 % způsobilých nákladů, u experimentálního vývoje 25 % způsobilých nákladů.
 • U projektů,  kde nedochází ke spolupráci výzkumné organizace s podnikem,  může být míra podpory u výzkumné organizace až 100 %.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt je 3. mil. Eur.

Specifika a omezení:

 • Program bude členěn na tři podprogramy (I, II a III).
 • Celkem bude na Program vynaloženo 2 605,3 mil. Kč, tj. míra podpory ze státního rozpočtu na  celý Program bude maximálně ve výši  85,4  %  celkových  způsobilých  nákladů.
 • Podporu na projekt  v rámci  tohoto Programu mohou získat pouze uchazeči, kteří splňují podmínky způsobilosti dle § 18 Zákona.
 • U podprogramů I a II je povinně vyžadována účast výzkumné organizace a podniku – uživatele výsledku. Podnik může v projektu vystupovat jako příjemce nebo další účastník projektu.
 • Podprogram III je určen pouze pro výzkumné organizace.
 • Potenciálními uživateli výsledků výzkumu provedeného na základě tohoto Programu budou primárně subjekty podnikatelské sféry v zemědělství, lesním a vodním hospodářství (pěstitelé zemědělských plodin a chovatelé  hospodářských zvířat,  zpracovatelé a výrobci potravin a dalších produktů, sdružení a svazy, výrobní družstva a společnosti aj.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru