Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

shutterstock_148264052.jpg
Share Button

Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina tím, že dojde k demontáži, trvalému znehodnocení a likvidaci neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a jejich nahrazení novými.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se přijímají od 01. 10. 2021 do 31. 12. 2021.

Příjemce podpory:

 • Dotace může být poskytnuta pouze fyzické osobě, která je vlastníkem nemovitosti na území Kraje Vysočina a zároveň podala žádost dle těchto Pravidel a splňuje podmínky uvedené v těchto Pravidlech.

Typy podporovaných projektů:

 • a) výměna za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu3 s ručním přikládáním,
 • b) výměna za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu s automatickým přikládáním,
 • c) výměna za elektrické tepelné čerpadlo,
 • d) výměna za plynové tepelné čerpadlo,
 • e) výměna za kondenzační plynový kotel.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být na jednu akci poskytnuta dotace ve výši:
  • a) 75 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 95 000 Kč, pokud příjemce realizuje v rámci akce výměnu kotle dle čl. 3 odst. (2) písm. e) těchto Pravidel;
  • b) 80 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 100 000 Kč, pokud příjemce realizuje v rámci akce výměnu kotle dle čl. 3 odst. (2) písm. a) těchto Pravidel;
  • c) 80 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 120 000 Kč, pokud příjemce realizuje v rámci akce výměnu kotle dle čl. 3 odst. (2) písm. b), c) a d) těchto Pravidel. (2).
  • Pokud příjemce realizuje v rámci akce výměnu kotle dle čl. 3 odst. (2) těchto Pravidel na území obce Bystřice nad Pernštejnem, území obce Humpolec a území obcí Hradec, Kožlí, Ledeč nad Sázavou a Ostrov (ORP Světlá nad Sázavou), bude dotace jednorázově navýšena o částku 7 500 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, jehož pořízení bylo podpořeno po 1. 1. 2009 z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraj a Ministerstvo životního prostředí), na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15, Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 01/17, Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 13/17, Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 či Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 06/21.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>