Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Dotační program — Dotace na individuální účel

Dotace na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2019, 14:00:00.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj —  celoroční činnosti nebo jednorázové akce.

Forma a výše podpory:

  • O schválení dotace rozhoduje (dle požadované výše) v souladu se zákonem o krajích buď Rada Královéhradeckého kraje, nebo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje.
  • U investic a částek nad 200 000 Kč rozhodnutí předchází vyjádření věcně příslušného odboru krajského úřadu, doporučení výboru a gestora z řad členů rady.
  • Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových výdajů.

Specifika a omezení:

  • Mezi uznatelné výdaje obecně nelze zahrnout např.: 
    • úhradu DPH, o jejíž vrácení si příjemce dotace může zpětně zažádat, úroky, leasing, odpisy, penále apod. Nedoporučuje se rovněž žádat na výdaje spojené s přípravou žádosti o dotaci a s administrací projektu. U ostatních výdajů mohou orgány, které žádost schvalují, určit rozsah a výši uznatelných výdajů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru