Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — Projekt ZMINA: Rebuilding — první výzva

ZMINA: Rebuilding je nový projekt na podporu ukrajinských umělců a kulturních organizací při vytváření a předvádění děl na Ukrajině a v zemích Kreativní Evropy. Pod vedením IZOLYATSIA Foundation (Ukrajina) ve spolupráci s Malým Berlínem (Slovensko) a Trans Europe Halles (Švédsko).

Příjem žádostí:

 • Termín odevzdání: do 7. 11. 2023 ve 23:59. 

Příjemci podpory:

 • Výzva k předložení návrhu projektu mezinárodní spolupráce je otevřena pro spolupráci zahrnující alespoň jednu ukrajinskou organizaci a alespoň jednu organizaci z jiné země Kreativní Evropy:
  • Umělecké nebo kulturní organizace zřízené na neokupovaných územích Ukrajiny nebo v exilu. To zahrnuje soukromé i veřejné organizace, s výjimkou místních orgánů odpovědných za kulturu (např. kulturních odborů místních orgánů). 
  • Výše uvedené organizace již podpořené během první národní výzvy ZMINA: Rekonstrukce jsou způsobilé.
  • Umělecké nebo kulturní organizace registrované v jiné zemi Kreativní Evropy než na Ukrajině,
  • vzdělávací zařízení pro umění (akademie, konzervatoře, umělecké katedry vysokých škol) zřízená na neokupované Ukrajině nebo v jiné zemi Kreativní Evropy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program cílí na projekty zobrazující přechod od válečného stavu k poválečné obnově, přinášející nové vize, ukazující válečnou odolnost a dávající prostor výměně znalostí a vědomostí o poválečné přestavbě a obnově.
 • Vybraní účastníci programu musí prezentovat díla, která usnadňují, propagují nebo zprostředkovávají veřejný diskurz na téma „přestavba“: identity, sociální normy, komunity, vztahy, společné vize a infrastruktura.
 • Tato mezinárodní spolupráce musí zvýšit viditelnost ukrajinských umělců a kulturní produkce v jiných kreativních evropských zemích a zvýšit profil a znalosti ukrajinských kulturních a kreativních organizací v jiných zemích a zároveň přinést nové sdílené pohledy do ukrajinského a evropského kulturního a kreativního sektoru. 
 • Projekty by měly přiblížit ukrajinský kulturní sektor sektoru ostatních zemí Kreativní Evropy. Projekty by měly předvést práci ukrajinských organizací v jiných zemích Kreativní Evropy a zajistit, aby přínos ukrajinských umělců, kulturních organizací a jejich produkce – spolu s jejich hodnotou pro společnost – byly dobře uznávány a chápány aktéry v kulturním a kreativním sektoru. (včetně kurátorů, sponzorů, kulturních institutů, osob s rozhodovací pravomocí v oblasti kulturní politiky a ovlivňovatelů) v celé Evropské unii.

Forma a výše podpory:

 • Celková maximální částka subgrantu pro mezinárodní projekt je 60 000 €. Částka subgrantu by měla být rozdělena mezi všechny projektové partnery v poměru stanoveném žadateli a toto rozdělení by mělo být zohledněno v rozpočtu. 
 • Rozdělení částky subgrantu mezi partnery by však mělo být přiměřené a odůvodněné v rozpočtu.
 • U projektů s ukrajinským partnerem již podpořených během první národní výzvy ZMINA: Přestavba — maximální část částky subgrantu pro takového ukrajinského partnera nesmí přesáhnout 50 000 €. 
 • Partneři projektu musí přispět celkem alespoň 10 % svého celkového rozpočtu subgrantu. Vlastní příspěvek lze rozdělit mezi všechny partnery projektu v poměru, který si žadatelé určí.
 • Obecný rozpočet pro první výzvu mezinárodních projektů je 600 000 €.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů včetně reportingu:
  • Zahájení realizace projektu: ode dne podpisu Subgrantové smlouvy.
  • Projekty musí být realizovány do devíti měsíců od podpisu subgrantové smlouvy. 
  • Předložení průběžného vyprávění a finančních zpráv po vyčerpání 70 % rozpočtu projektu.
  • Předložení závěrečné popisné a finanční zprávy — do 30 dnů po uzavření projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru