Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — Výzva Oběh evropských literárních děl 2024

V rámci výzvy budu podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 04. 2024.

Příjemci podpory:

 •  Subjekt nebo seskupení organizací (projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl).

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci výzvy budu podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.
 • Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:
  • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl,
  • podpoře překladů a propagace beletristických děl napsaných v méně používaných jazycích s cílem zvýšit jejich rozšíření na větší trhy v Evropě i mimo ni,
  • oslovení nového publika v rámci Evropy i mimo ni,
  • posílení konkurenceschopnosti knižního odvětví podporou spolupráce v rámci knižního hodnotového řetězce (book value chain), především pokud jde o knihkupce a knihovny,
  • podpoře ukrajinské knižní kultury.

Forma a výše podpory:

 • Malé projekty (grant do 100 000 eur, min. 5 a max. 10 titulů),
 • střední projekty (grant do 200 000 eur, min. 11 a max. 20 titulů),
 • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů).
 • Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu.

Specifika a omezení:

 • Výzva podpoří přibližně 40 projektů realizovaných jedním subjektem nebo seskupením organizací. Každý projekt musí být založen na důkladné ediční a propagační strategii zahrnující soubor nejméně pěti způsobilých beletristických děl přeložených z/do způsobilých jazyků.
 • Projekty mohou trvat max. 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru