Přeskočit na obsah

Kreativní vouchery pro rozvoj podnikání v Královéhradeckém kraji

Dotace na zvýšení inovační aktivity malých a středních podniků, fyzických a právnických osob podnikajících, formou spolupráce příjemce kreativního voucheru s kreativcem zařazeným do databáze kreativců Královéhradeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 12. 2022 (8:00 hod.) do 18. 01. 2023 (14:00 hod.)

Příjemci podpory:

 • Mikropodnik, malý a střední podnik vymezený DOPORUČENÍM KOMISE č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků, a NAŘÍZENÍM KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji. Provozovna je identifikována „Identifikačním číslem provozovny“, které se zapisuje do Rejstříku živnostenského podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nákup kreativní služby včetně pořízení nehmotného investičního majetku od kreativce působícího v některé z těchto podporovaných oblastí:
  • 1) Architektura / interiérový design / průmyslový a produktový design — Grafické návrhy interiérů, návrh produktů, design výrobků apod.
  • 2) Design Thinking — Kreativní řešení problémů s primárním zaměřením na koncového uživatele.
  • 3) Fotografie / Film, video / Hudba, zvuk — Tvorba komerčních fotografií, tvorba a produkce hudby, audiospotů, hraných či grafických videospotů, apod.
  • 4) Výtvarné umění, grafický design, branding, marketingové strategie — Výtvarné návrhy, návrh názvu, loga, vizuálního stylu, design obalů, vlastní marketingová strategie apod.
  • 5) Informační a komunikační technologie — Tvorba a vývoj mobilních aplikací, rozšířené reality, prototyping pomocí 3D tisku, apod.
  • 6) Řemesla — Řemesla využívající nové či inovativní metody a materiály nebo unikátní výroba produktů z tradičních materiálů (dřevo, korek, proutí, sklo, keramika apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je stanovena na 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je stanovena na 150 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 
 • Maximální možný podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 70 %.,
 • v případě, že je sídlo nebo provozovna žadatele na území hospodářsky slabého regionu vymezeného v příloze, je možné žádat o dotaci v max. výši 90 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru