Přeskočit na obsah

Liberecký kraj — Dotační řízení — Podpora sociálních služeb v Libereckém kraji, spolufinancování na rok 2025, financované z rozpočtu Libereckého kraje

Dotace na spolufinancování osobních nákladů, za období leden až květen 2025, souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 7. 2024 do 9. 8. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby na území Libereckého kraje a jsou součástí platné Základní sítě sociální služeb Libereckého kraje na 2024–2026.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční podpora z rozpočtu Libereckého kraje bude poskytnuta na účel dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezený v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Bude poskytnuta na osobní náklady, které se týkají financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.
  • Tato dotace je poskytovatelům sociálních služeb poskytována na základě ustanovení § 105 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
  • Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a jeho prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí platné Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na období 2024–2026.

Forma a výše podpory:

  • Z alokace 60 000 000 Kč bude použito 43 % na služby sociální prevence, 53 % na služby sociální péče a 4 % na služby odborného sociálního poradenství a současně bude maximálně 25 % z celkového objemu určeného na dotační řízení použito na bonifikační kritérium.
  • Rozdělení finančních prostředků bude schvalováno v orgánech kraje. Dotace bude poskytována jako součást vyrovnávací platby. Schválená výše finanční podpory bude stanovena ve veřejnoprávní smlouvě a poskytnuta jednou splátkou ve výši 100 % přiznané dotace. Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce nejpozději do 15. 2. 2025.
  • Minimální výše požadavku na dotaci na jednu sociální službu je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci se podává zvlášť na každou sociální službu.
  • Finanční podpora je určena jako spolufinancování Libereckého kraje pro organizace sociálního resortu, které nedisponují dostatečným množstvím finančních prostředků. Finanční podpora není určena veřejnoprávním právnickým osobám, tzn. obcím, příspěvkovým organizacím obcí a kraje a obchodním společnostem, jejímž jediným společníkem nebo akcionářem je obec nebo kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru