Přeskočit na obsah

LIFE+ Řízení životního prostředí a informace

Dotace na pilotní a ukázkové projekty, které přispívají k zvýšení informovanosti o životním prostředí. Cílem projektu je zajištění lepší spolupráce a informovanosti orgánů zainteresovaných v ochraně (případně znečišťování) životního prostředí. Další oblastí projektů je přímé zaměření na legislativu a politiku ŽP v rámci celé Evropské unie.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 15. 9. 2016 do 16:00 hod. (bruselského času).

Příjemci podpory:

  • Všechny právnické osoby registrované v rámci EU.

Forma a výše podpory:

  • Max. 60 % způsobilých nákladů projektu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporované záměry musí obsahovat postupy zapojení orgánů členských států a jiných právnických osob do řešení v oblasti životního prostředí.
  • Cílem je podpora politiky ochrany ŽP a rozvoj informovanosti veřejnosti a zainteresovaných stran.
  • Vytváření platforem a projektů umožňujících rozvoj ochrany ŽP.
  • Zapojení nevládních organizací a veřejnosti do tvorby legislativy v oblastech ochrany ŽP.
  • Osvětové a vzdělávací kampaně pro oblast ŽP.

Specifika a omezení:

  • Dokumentace projektu a formálních dokumentů musejí být v angličtině. Návrh může být v jiném oficiálním jazyce EU, avšak musí být vytvořeno anglické shrnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru