Přeskočit na obsah

LIFE+ Životní prostředí a efektivní využívání přírodních zdrojů

Dotace na pilotní a ukázkové projekty, které přispívají k efektivnějšímu vývoji a aplikaci postupů, které přispívají k řešení problémů v oblasti životního prostředí. Další oblastí projektů je sledování a zlepšování politiky životního prostředí a efektivní využití přírodních zdrojů v rámci celé Evropské unie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 12. 9. 2016 do 16:00 hod. (bruselského času).

Příjemci podpory:

 • Státní a veřejnoprávní orgány (na celostátní i regionální úrovni).
 • Soukromé obchodní organizace a společnosti.
 • Soukromé nekomerční organizace a společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporované oblasti jsou: 
  • Vodní zdroje včetně podmořského prostředí.
  • Odpadová politika.
  • Účinné využívání přírodních zdrojů včetně půdy a lesů.
  • Vliv životního prostředí na zdraví včetně chemikálií a hluku.
  • Ovzduší a emise včetně problematiky kvality ŽP ve městech.
 • Projekty musejí představovat inovativní postupy v oblastech životního prostředí, které povedou ke kvantitativním a kvalitativním změnám.
 • Projekty musejí zahrnovat i osvětu, musejí být schopny implementace a ekonomicky a technicky realizovatelné.
 • Projekty nesmí být pouhým průzkumem nebo reinvestováním již existujících technologií.

Forma a výše podpory:

 • Max. 60% způsobilých nákladů projektu (velké projekty do 5 mil. Eur a malé projekty do 500 tis. Eur).

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín začátku realizace projektu je 1. 7. 2016.
 • Zadavatel doporučuje vyplnění technické části projektu v angličtině, ale může být i v dalších oficiálních jazycích EU. Grantová dohoda, řízení projektů, formální podávání zpráv, klíčové výstupy a veškerá komunikace se zadavatelem budou muset probíhat v angličtině.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru