Přeskočit na obsah

LIX. výzva v oblasti podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší

Dotace na snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT, na snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT a na snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 5. 3. 2014 do 30. 5. 2014 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce, svazky obcí, města, kraje.
 • Státní podniky a organizace.
 • Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti.
 • Obchodní společnosti, družstva, podnikatelské subjekty — fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW.
 • Výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně rozvodů tepla.
 • Výsadba a regenerace izolační zeleně.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace je 500 mil. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

2 komentáře na “LIX. výzva v oblasti podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší”

 1. Tomáš Melichar

  Dobrý den,
  vlastníme MVE s výkonem 33kw a chceme jí zrekonstruovat za podpory dotace z EU.
  S pozdravem
  Tomáš Melichar.

  1. Kateřina Čočková

   Dobrý den, pane Melichare,

   s rekonstrukcí MVE Vám pomůže OP Podnikání a inovace — konkrétně podprogram Eko-energie. Výše dotace je max. 30 % z celkových způsobilých nákladů projektu. S podobným projektem již máme zkušenosti.
   Dotace může být poskytnuta na: inženýrské sítě a komunikace, projektovou dokumentaci stavby, modernizace stavby, hardware a sítě, stroje a zařízení, publicitu projektu aj.
   Podpora Eko-energie bude otevřena až v rámci nového programového období 2014 — 2020, nejdříve počítejte ke konci roku 2014. Je však zapotřebí projekt dopředu připravit. 

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.

   S pozdravem,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru