Přeskočit na obsah

LXII. výzva — pro oblast podpory 2.2 — Omezování emisí

Dotace na omezování emisí NOx a SO2, VOC, NH3 a prachu ze zdrojů znečišťování ovzduší mohou získat obce, kraje, jejich příspěvkové organizace a organizační složky, svazky obcí, fyzické osoby, obchodní společnosti a družstva. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 500 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 17. 4. do 30. 6. 2014.

Příjemci podpory:

 • Obce, kraje, jejich organizační složky a příspěvkové organizace, svazky obcí, fyzické osoby, obchodní společnosti a družstva.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic.
 • Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují).
 • Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší.
 • Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.

Forma a výše podpory:

 • Celkové náklady projektu musejí být maximálně 50 mil. EUR včetně DPH.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na 0,5 mil. Kč.
 • Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 500 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva není určena pro projekty čerpající státní podporu dle rozhodnutí Evropské komise č. SA.35588 (2011/N), tzv. Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.
 • V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru