Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy

bicycle-riders-2071825__340
Share Button

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Terminály a parkovací systémy:
  • Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.
 • Bezpečnost dopravy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
  • Rekonstrukce , modernizace a výstavba chodníků musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb.
  • Výstavba, modernizace, rekonstrukce se nemá plošně vztahovat na veškeré chodníky, ale pouze na ty, kde je to z hlediska bezpečnosti nutné.
 • Cyklodoprava:
  • Výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 947 368,50 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0%.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>