Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Bobrava – IROP – výzva č. 4 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

cyclists-885609_960_720
Share Button

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší a dále na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 24. 2. 2020.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity:
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 • Aktivita Bezpečnost dopravy:
  • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita Bezpečnost dopravy:
  • Výdaje na realizaci chodníků a pásů pro chodce jako součástí silnice nebo místní komunikace, samostatných chodníků a stezek pro pěší, společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, stezek pro cyklisty a chodce, včetně všech konstrukčních vrstev a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
  • Výdaje na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy (podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je komunikace pro pěší vedena, opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy, místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky atd.)
 • Aktivita Cyklodoprava:
  • Výdaje na realizaci samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací.
  • Volně dostupné pevné stojany a uzamykatelné boxy na jízdní kola, které místně souvisí s řešenou komunikací pro cyklisty a jsou pro cyklistickou dopravu bezpečně přístupné, detekce jejich obsazenosti, jejich zastřešení, osvětlení a přímé napojení na komunikaci pro cyklisty.
  • Podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je komunikace pro cyklisty vedena, opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy, přejezdy pro cyklisty, pásy pro chodce, světelné signalizační zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 488 822 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
 • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD MAS Bobrava, z.s. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>