Přeskočit na obsah

MAS Bohdanečsko — Programový rámec PRV

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí: do 31. 5. 2022.

Příjemci podpory:

 • A Zemědělský podnikatel.
 • B Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • C Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných projektů:

 • A Poklady naší ornice.
 • B U nás na venkově.
 • C Živé obce: 
  • a) Veřejná prostranství.
  • b) Základní a mateřské školy.
  • c) Hasičské zbrojnice.
  • f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven.

Forma a výše podpory:

 • Podpora typu A — celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • Podpora typu B — celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • Podpora typu C — celková alokace činí 1 932 354 Kč.

Specifika a omezení:

 • C f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru