Přeskočit na obsah

MAS Brána do Českého ráje — programový rámec PRV

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 02. 2022 do 14. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora zemědělských podniků.
 • 2 Podpora potravinářských podniků.
 • 3 Podpora podnikání na venkově: 
  • a) veřejná prostranství v obcích,
  • b) mateřské a základní školy,
  • f) kulturní a spolková zařízení vč. knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 800 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    500 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 500 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 2 486 413 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru