Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Brána Písecka – Programový rámec PRV

calf-362170__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 03. 2020 do 29. 05. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Obec nebo svazek obcí.
 • 2 Zemědělský podnikatel.
 • 3 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 4 Zemědělský podnikatel, nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 5 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
 • 2 Podpora zemědělství.
 • 3 Podpora lesnictví.
 • 4 Podpora zpracovatelů zemědělských produktů.
 • 5 Podpora činnosti nezemědělských podnikatelů a diverzifikace na venkově.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí    955 740 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    235 460 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 651 178 Kč.
 • 4 Celková alokace činí      81 418 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 2 298 600 Kč.

Specifika a omezení:

 • 5 Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku32 nebo ubytovací kapacitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>