Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Brdy – Vltava o.p.s. – Programový rámec PRV

tractor-3353349__340
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 06. 2020 do 24. 08. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • 2 Zemědělský podnikatel,  výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv,  subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • 5 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.  Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 6 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 7 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Vzdělaný region v oblasti udržitelného rozvoje.
 • 2 Podpora regionální produkce.
 • 3 Rozvoj místního nezemědělského podnikání.
 • 4 Protikrizová ochrana v lesích.
 • 5 Podpora rekreační funkce lesa.
 • 6 Investice do lesnických technologií.
 • 7 Základní služba a obnova vesnic ve venkovských oblastech:
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Hasičské zbrojnice.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí    400 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    299 550 Kč.
 • 3 Celková alokace činí    500 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí    900 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 2 200 000 Kč
 • 6 Celková alokace činí 1 100 000 Kč.
 • 7 Celková alokace činí 4 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 5 Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>