Přeskočit na obsah

MAS Česká Kanada – IROP – Vzdělávání I.

Dotace na vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 4. 2023 12:00 do 31. 5. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny: 
  • Navýšení kapacit v MŠ v územní působnosti MAS.
  • Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění
   hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí.
  • Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
  • Doprovodná část projektu: zvýšení energetické účinnosti při renovaci /výstavbě budov.
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol: 
  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
  • Vnitřní konektivita škol.
  • Školní družiny a školní kluby.
  • Učebny neúplných škol.
  • Doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí — Doprovodné infrastruktury školy – pro školní poradenské pracoviště a pro práci se žáky se spec. vzděl. potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny), pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety), vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.
  • Doprovodná část projektu: zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 80 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2027.
 • Realizace nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru