Přeskočit na obsah

MAS České středohoří — Programový rámec PRV

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 04. 2023 do 15. 05. 2023.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Obnova venkovských sídel: 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 219 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    611 643 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 219 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru