Přeskočit na obsah

MAS Český les – Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center – (III.) — OPZ

Dotace na vznik komunitního centra, rozhodování o jeho podobě, jeho budování, řízení a zajištění běžného provozu, vyhodnocování funkčnosti a efektivity.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 8. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Primárním cílem fungování komunitního centra je vytvořit prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity.
 • Sekundárním cílem pak je pomáhat řešit problémy místní komunity a do jejich řešení zapojit všechny strany, kterých se tyto problémy dotýkají. 
  • a) Kulturní/multikulturní aktivity realizované „samosprávně“.
  • b) Výchovně/vzdělávací aktivity.
  • c) Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ.
  • d) Environmentální aktivity a podpora jejich využití.
  • e) Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 300 033 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum do 12. 3. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Nahoru