Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Český sever – Programový rámec PRV

desktop-3222086__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 05. 2020 do 05. 07. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 4 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 5 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • 6 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
 • 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 5 Předávání znalostí a informační akce.
 • 6 Podpora aktivit občanské společnosti – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
  • aktivita f)  Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  7 444 582 Kč.
 • 2 Celková alokace činí  2 581 175 Kč.
 • 3 Celková alokace činí       54 308 Kč.
 • 4 Celková alokace činí  4 364 434 Kč.
 • 5 Celková alokace činí     134 946 Kč.
 • 6 Celková alokace činí 12 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 6 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>