Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti komunitních center II.

together-2643652__340
Share Button

Dotace na podporu aktivit směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 •  Komunitní sociální práce:
  • činnost nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, realizované v přirozené komunitě. Aktivity podporované v rámci komunitní sociální práce musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob.
 • Komunitní centra: centra začleněná do běžné komunity. Cílovou skupinou je komunita a její členové.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 % – 15 % dle kategorie žadatele.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu    400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 635 635 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je  30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>