Přeskočit na obsah

MAS Hanácký venkov Programový rámec PRV

Podpora je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 01. 12.  2023 do 10. 01. 2024.

Příjemci podpory:

  • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • 1 Spolková infrastruktura. 
    • c) Hasičské zbrojnice.
    • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí  621 732 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru