Přeskočit na obsah

MAS Holicko — Programový rámec PRV

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 11. 2023 do 09. 01. 2024.

Příjemci podpory:

  • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, o.p.s. , ústav, nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 Podpora spolkového života.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 78 947 Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno nn)); C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru