Přeskočit na obsah

MAS Holicko — Programový rámec PRV

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 1. 2022 do 16. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel,  výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 5 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, o.p.s. , ústav, nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora zemědělských podniků.
 • 2 Podpora potravinářských podniků.
 • 3 Podpora malých podniků.
 • 4 Zpřístupnění lesa návštěvníkům.
 • 5 Podpora spolkového života.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 815 417 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    316 503 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 419 286 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí    782 305 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy typu 4 žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru