Přeskočit na obsah

MAS Horňácko a Ostrožsko – IROP – Rozvoj škol IV.

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí a na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 1. 2020, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace, subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, organizační složky státu,příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: 
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč..
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 820 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 10. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru