Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Horňácko a Ostrožsko – IROP – Rozvoj škol IV.

kindergarten-2204239__340
Share Button

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí a na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 1. 2020, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, zařízení péče o děti do 3 let, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace, subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, organizační složky státu,příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč..
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 820 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0%.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>