Přeskočit na obsah

MAS Horňácko a Ostrožsko — Programový rámec PRV

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 05. 06. 2023 do 07. 07. 2023.

Příjemci podpory:

 • 1 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 2 Zemědělský podnikatel, nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Zemědělský podnikatel.
 • 4 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Zlepšení technologické vybavenosti podniků.
 • 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 3 Investice do zemědělských podniků.
 • 4 Rozvoj obcí a spolků: 
  • b) Mateřské a základní školy.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
  • g) Stezky.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí   328 850 Kč.
 • 2 Celková alokace činí  388 842 Kč.
 • 3 Celková alokace činí  433 785 Kč.
 • 4 Celková alokace činí  864 741 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru