Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Hornolidečska, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy IV.

level-crossing-3256166_960_720
Share Button

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I. a III. třídy (silnice II. třídy se na území MAS nenacházejí) a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2021, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I. a III. třídy (silnice II. třídy se na území MAS nenacházejí) a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy (přístřešky a čekárny jsou součástí bezbariérového přístupu k zastávkám a nelze je realizovat jako samostatný projekt),
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I. a III. třídy (silnice II. třídy se na území MAS nenacházejí), místní komunikace, železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
 • je možná kombinace uvedených aktivit,
 • je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční a pěší dopravy (např. prvky inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně, instalace parkovacích stojanů pro jízdní kola); vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší,
 • veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace s ohledem na zvyšování bezpečnosti pohybu chodců.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 105 263,16 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0%.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>