Přeskočit na obsah

MAS Hřebeny — Výzva k partnerství MAS v OPZ+ (komunitní aktivity)

MAS Hřebeny, z. s. vyzývá subjekty, působící v území MAS Hřebeny, z.s. k podání přihlášky pro výběr partnerů, kteří mají zájem získat v letech 2023 – 2025 finanční podporu pro svou činnost v oblasti komunitních aktivit OPZ+.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 6. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která má sídlo nebo prokazatelně působí na území MAS Hřebeny, z.s.
  1. Osoba samostatně výdělečně činná, která má registrované místo podnikání nebo prokazatelně působí na území MAS Hřebeny, z.s.
  2. Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být partnerem projektu.
  3. Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnerem s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele jejich zřizovatel.
  4. Územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera zákon o rozpočtových pravidlech ÚSC (Zákon č. 250/2000 Sb.).
  5. Osoba splňující výše uvedené základní předpoklady musí svou hlavní činnost na území MAS provádět nejméně po dobu 3 let k datu podání přihlášky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vícedenní tábory nebo soustředění pro děti, mládež a rodiny s dětmi, se kterými celoročně pracuje.
 • Uspořádání komunitní kulturní, společenské, sportovní či jiné akce v regionu MAS.

Forma a výše podpory:

 • Vybraný partner MAS Hřebeny, z. s. může získat finanční podporu (max. Kč 50 000/ročně).

Specifika a omezení:

 • Partnerství pro realizaci projektu je vztah mezi příjemcem podpory z Operačního programu zaměstnanost+ (MAS Hřebeny, z. s.) a veřejnými nebo soukromými subjekty. Partneři se společně s příjemcem podílí na realizaci věcných projektových aktivit. Jediným příjemcem podpory bude MAS, která bude realizovat projekt s pomocí partnerů, příp. dodavatelů, kteří budou realizovat část přímých aktivit projektu. Jednotlivé aktivity budou spojeny do jednoho realizačního projektu MAS.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru