Přeskočit na obsah

MAS Hříběcí hory — Programový rámec PRV

Cílem Programu rozvoje venkova je udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat  od 10. 11. 2023 do 15. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí.

Typy podporovaných projektů:

  • 1 Základní služby a obnova vesnic: 
    • g) Stezky.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 128 187 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 V případě realizace projektu na území ZCHÚ nebo v lokalitě soustavy Natura 2000 vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že projekt není v rozporu s plánem/zásadami péče, souhrnem doporučeného opatření a plněním cílů ochrany k zachování předmětu ochrany; D jinak C.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru