Přeskočit na obsah

MAS Jemnicko — programový rámec PRV

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 03. 2022 do 31. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Zemědělský podnikatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Zvyšování kvality života na venkově.
 • 2 Podpora nezemědělského podnikání.
 • 3 Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 699 369 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 240 381 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 3 487 368 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru