Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Jemnicko – programový rámec PRV

tomatoes-19619_960_720 (1)
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 04. 2020 do 22. 04. 2020.

Příjemci podpory:

  • A Podpora nezemědělského podnikání – Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
  • B Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • A Podpora nezemědělského podnikání.
  • B Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.

Forma a výše podpory:

  • A Celková alokace pro výzvu typu A činí 2 271 467 Kč.
  • B Celková alokace pro výzvu typu B činí    324 311 Kč.

Specifika a omezení:

  • B V případě pořízení traktoru pro práci v lese se podpora vztahuje pouze na traktor s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS pro použití v lesnictví) a pronikajícími předměty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>