Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MAS Jižní Haná – IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura IV.

traffic-lights-242323__340
Share Button

Dotace na rekonstrukce, modernizace, výstavby chodníků podél komunikací I., II., a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. 3. 2021, 20:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Bezpečnost dopravy:
  • Rekonstrukce, modernizace, výstavba chodníků podél komunikací I., II., a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám VHD.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba lávek a podchodů pro chodce přes silnice I.m II., a III. třídy, místní komunikace a železniční dráhu přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
  • Realizace prvků zvyšující bezpečnost silniční a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizvaná na silnici nebo místní komunikaci, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>