Přeskočit na obsah

MAS Jižní Haná – IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura V.

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 11. 2021, 0:00 do 15. 12. 2021, 20:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Bezpečnost dopravy:
  • Rekonstrukce, modernizace, výstavba chodníků podél komunikací I., II., a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám VHD.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba lávek a podchodů pro chodce přes silnice I.m II., a III. třídy, místní komunikace a železniční dráhu přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
  • Realizace prvků zvyšující bezpečnost silniční a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní komunikaci, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 602 929,60 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru