Přeskočit na obsah

MAS Jižní Haná — Programový rámec PRV

Program rozvoje venkova zaměřený na oblast základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 02. 2023 do 31. 03. 2023.

Příjemci podpory:

 • 1  Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. 
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 194 422 Kč.

Specifika a omezení:

 • 1 a) Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru