Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Kraj živých vod – programový rámec PRV

výrobní linka
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 03. 2020 do 30. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Rozvoj zemědělských podniků.
 • 2 Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu.
 • 3 Obnova venkova.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí  4 516 416 Kč.
 • 2 Celková alokace činí  2 168 102 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 11 331 770 Kč.

Specifika a omezení:

 • 20 V rámci projektu týkajícího se základní školy lze podpořit pouze kmenové učebny80 , dále sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny, k vyjmenovaným prostorám lze podpořit i související zázemí a související úpravy budovy školy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>