Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Krajina srdce – Programový rámec PRV

PRV_Oldriska-300x180
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 06. 2020 do 30. 06. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Zemědělské podnikání.
 • 2 Zpracování zemědělských komodit.
 • 3 Nezemědělské podnikání.
 • 4 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí   1 808 562 Kč
 • 2 Celková alokace činí      849 528 Kč.
 • 3 Celková alokace činí   3 344 257 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 13 268 028 Kč.

Specifika a omezení:

 • 4 Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>